Jawność reklamy

Jawność reklamy

Każda reklama musi odznaczać się pewnymi formalnymi wymogami, ale także powinna charakteryzować się określonymi cechami. Do tych ostatnich zalicza się jawność, a więc bez okrętek, https://gramet.krakow.pl/ wprost informacje o danym typie produktów oraz usług, jakie stanowią przedmiot danej reklamy. Do tego można mówić także o ukrytej reklamie, a więc czymś, co fachowo w dziedzinie silnie rozwiniętego dzisiaj marketingu określane jest mianem kryptoreklamy. Jest to o prostu swego rodzaju podprogowy przekaz, niektórzy określają to mianem po prostu manipulacji. Jeszcze innym wariantem jest mieszana reklama, a więc taka, która jest swego rodzaju formą pośrednią między jawną a ukrytą reklamą, czyli zawiera pewne elementy praktycznie obu tych kategorii reklam.

Artykuł napisany przez: