modernlady.pl

Reklamy z megafonów z samochodów

Gdy przedsiębiorca prowadzi małą lub średnią firmą, która oferuje produkty na rynku lokalnym, regionalnym musi dobrać odpowiednie formy reklamy, z którą mogą dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców, którzy mieszkają w danym regionie, read more

Reklama z wykorzystaniem radia

Radio jest nadal popularnym środkiem przekazywania treści. Wielokrotnie wieszczono całkowity upadek stacji radiowych. Pierwszy raz z taką sytuacją spotkaliśmy się read more